Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Di Mar Nails Roermond respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Als we uw persoonsgegevens gebruiken houden we ons aan de regels die hiervoor gelden in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u klant bij ons wordt vragen wij u om persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij van u krijgen kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om uw bestellingen uit te voeren, vragen te beantwoorden, te informeren over onze producten en diensten of productaanbiedingen.

De gegevens die wij verwerken zijn naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Wilt u uw gegevens inzien of corrigeren? U kunt bij ons een verzoek indienen om uw vastgelegde persoonsgegevens in te zien. Stuur ons dan een verzoek. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zullen deze niet doorverkopen aan derden. Kloppen uw gegevens niet, laat het ons dan weten. Dan passen wij de gegevens aan.

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? U kunt zich afmelden voor reclame per post of per e-mail. Bij elke commerciële  e-mail die u van ons krijgt zit onderaan een link waarmee u aan kunt geven dat u die in de toekomst niet meer wilt ontvangen.